top of page

JLR TOURNAI

JAGUAR LAND ROVER TOURNAI SLUIT ZICH AAN BIJ DEJONCKHEERE GROEP

De Jaguar Land Rover concessie in Doornik werd overgenomen door Dejonckheere Groep. Het familiebedrijf International Garage, opgericht door Bernard Dorchy en sinds enkele jaren geleid door zijn schoonzoon, Gaëtan Gossieaux, heeft meer dan 40 jaar ervaring in het bedienen van klanten in Wallonië en op het kruispunt van Frankrijk en Vlaanderen. De economische prestaties van Jaguar Land Rover Tournai waren goed in 2022, waarbij er vooruitgang werd geboekt op het gebied van klantentevredenheid, after-sales en verkoop.

 

Dejonckheere Groep, bekend om zijn BMW en MINI concessies in Roeselare en Doornik, heeft in 2020 ook een Jaguar Land Rover dealership in Kortrijk overgenomen. De overname van Jaguar Land Rover Tournai past bij de sterke familiecultuur en de passie voor het automotive verhaal die in de concessies leeft. De combinatie van de dealerships biedt synergiën op het gebied van verkoop, mechaniek en carrosserie, wat de marktpositie van Dejonckheere Groep verder zal versterken.

 

De samenwerking tussen Jaguar Land Rover Tournai en Dejonckheere Groep zal zorgen voor consolidatie en groei door de bundeling van talenten en inspanningen. Dit maakt onder andere ook de groei mogelijk van de nieuw opgezette carrosserie op de site van Chaussée de Renaix. Voor klanten van Jaguar Land Rover Tournai verandert er weinig, het team blijft vertrouwde service bieden en streeft naar een nog betere klanttevredenheid.


 

Jaguar Land Rover Tournai rejoint le groupe Dejonckheere

 

La concession Jaguar Land Rover à Tournai a été acquise par le groupe Dejonckheere. L'entreprise familiale International Garage, fondée par Bernard Dorchy et dirigée depuis quelques années par son gendre, Gaëtan Gossieaux, possède plus de 40 ans d'expérience dans le service à la clientèle en Wallonie et au carrefour de la France et de la Flandre. Les performances économiques de Jaguar Land Rover Tournai ont été bonnes en 2022, avec des progrès réalisés en matière de satisfaction client, de service après-vente et de ventes.

 

Le groupe Dejonckheere, connu pour ses concessions BMW et MINI à Roulers et Tournai, a également déjà repris en 2020 une concession Jaguar Land Rover à Courtrai. L’acquisition de Jaguar Land Rover Tournai s'inscrit dans la forte culture familiale et la passion pour l'automobile qui anime les concessionnaires. Cette association offrira des synergies en matière de ventes, de mécanique et de carrosserie, renforçant ainsi la position du groupe Dejonckheere sur le marché.

 

La collaboration entre Jaguar Land Rover Tournai et le groupe Dejonckheere permettra la consolidation et la croissance en combinant les talents et les efforts. Cela développera notamment la nouvelle carrosserie mise en place sur le site de la Chaussée de Renaix. Pour les clients de Jaguar Land Rover Tournai, peu de choses changent, l'équipe continuera d'offrir un service de qualité et s'efforcera d'améliorer encore davantage la satisfaction des clients.

bottom of page